עם העלייה בטמפרטורת האטמוספרה, חלה עלייה גם בטמפרטורת האוקיינוסים. במהלך 20 השנים האחרונות חלה עלייה מתמדת בטמפרטורת האוקיינוסים: בשנת 1992 הייתה טמפרטורת האוקיינוסים גבוהה ב-0.22°C מהממוצע ארוך הטווח, ואילו בשנת 2010 עלתה הסטייה ל-0.5°C.

גובה פני הים עלה בקצב ממוצע של 2.5 מילימטרים לשנה בין השנים 1992 ל-2011. העלייה מקורה בעליית הטמפרטורה והתפשטות המים הנובעת מכך, וכן בשל הפשרת הקרח באזור הארקטי, באנטרקטיקה ובגרנלנד.

ימין: גרף: גובה פני הים בשנים 1992 - 2011. שמאל: גרף: סטייה של טמפרטורת האוקיינוסים - ממוצע השנים 1901 - 2000 בשנים 1992 - 2010
ממצאי מדענים תומכים בטענה שעליית גובה פני הים מקורה בהתחממות הגלובלית. עם זאת, קיימות גם דעות אחרות על מידת הקשר שבין השתיים וכן על ההשלכות העתידיות של התהליך. השינוי בטמפרטורת המים משפיע על תהליכים כימיים, פיזיקלים וביולוגים ולמעשה משנה את התנאים באוקיינוסים.

העלייה בריכוזו של הפחמן הדו-חמצני באוויר משנה את הכימיה של פני שטח האוקיינוסים וגורמת לעלייה ברמת החומציות (ירידה בערך ה-pH) שלהם. רמת ה-pH של האוקיינוסים ירדה מ-8.11 בשנת 1992 ל-8.06 בשנת 2007 .


מאגר הידע