בשנת 2050 גודל האוכלוסייה העולמית צפוי להגיע ל-8.1–9.6 מיליארד בני אדם. בשנת 2100, על פי התחזיות, תמנה אוכלוסיית האדם בין 6.8 לבין 10.5 מיליארד בני אדם, בהתאם לתרחישים שונים. עם זאת, לאחר שנת 2050 מספר המשתנים הלא ידועים גדול מכדי שניתן יהיה לייצר תחזיות שניתנות לבחינה.

על פי התחזיות, כמעט כל הגידול העולמי עד לשנת 2050 יהיה באזורים המתפתחים, בקהילות העירוניות העניות בדרום אסיה, במרכז אפריקה, בדרום אמריקה ובמזרח התיכון. האוכלוסייה של העולם המפותח והמתועש תישאר בערך הקרוב לגודלה הנוכחי, ובמדינות מסוימות היא צפויה אפילו להצטמצם. שינויים אלו יביאו לפיזור שונה של האוכלוסייה בעולם. בחמישים השנים הבאות שיעורה של אוכלוסיית צפון אפריקה (Sub-Saharan Africa) יגדל מ-10% ל-17% מכלל אוכלוסיית העולם, ואילו חלקה של אירופה יפחת מ-13% ל-7%. כיום החלק היחסי של אוכלוסיית העולם המתועש קטן מ-20%, והוא צפוי לרדת לכ-12% עד לשנת 2050. 
התחזיות צופות גידול במספר האנשים מעל לגיל 65 במרבית האזורים בעולם: עלייה בחלקם היחסי באוכלוסייה מ-5% ל-15% בארצות המתפתחות ומ-14% ל-26% בארצות המתועשות.

איור גידול באוכלוסיה האנושית לפי ארבעת התרחישים

קצב גידול האוכלוסייה הגבוה ביותר במאה ה-21 צפוי אם יתממש התרחיש של סדר מתוך שליטה באמצעות כוח. קצב הגידול הנמוך ביותר צפוי באזורים שבהם יתממש התרחיש של תיאום כלל-עולמי, מכיוון שזהו תרחיש המתאפיין בצמיחה כלכלית, ביציאה ממעגל העוני ובעלייה ברמת ההשכלה בערים. תהליכים כאלה מובילים, בדרך כלל, גם לירידה בקצב הילודה.

גודל האוכלוסייה מוצג במיליארדים.

מאגר הידע