מגמות השינוי בגודל האוכלוסייה, בהתפלגות הגילאים בחברה ובקצב הילודה והתמותה מעניינות לא רק את המדענים, אלא גם את מקבלי החלטות ואת המתכננים בתעשייה ובממשלה. לדוגמה, ניתוח של מגמות שינוי עולמיות ולאומיות בגודל האוכלוסייה חיוני כדי להיערך לדרישות עתידיות של מזון, מים ואנרגיה ולהשפעה של הצריכה הגוברת של משאבי הטבע על הסביבה. תחזיות ארציות מאפשרות לתכנן היכן יש לפתח בתי ספר או כבישים. צפי של מספר הגימלאים דרוש בכדי לתכנן את מנגנוני הביטוח הלאומי. 

גופים בין-לאומיים כגון האו"ם והבנק העולמי וגופים ארציים כמו משרדים ממשלתיים שונים, ובראשם משרד הפנים-מנהל התכנון, מכינים תחזיות ארציות ולאומיות של מגמות השינוי. 

התחזיות של הגידול הצפוי באוכלוסייה ושל השינויים בהרכב הגילאים של האוכלוסייה נקבעו לפי הרמות והשינויים של הגורמים הבאים:
 
  • ילודה (פריון). במרבית האזורים המתפתחים מספר הלידות לאישה הוא בשיעור ממוצע של 2.1. שיעור זה הוא עדיין מעל הרמה הנדרשת בכל דור כדי שיוחלף. זו הסיבה המרכזית לגידול האוכלוסייה בעולם המתפתח. קצב הילודה צפוי לרדת באזורים אלו במהלך עשרות השנים הבאות. בעולם התעשייתי הנשים יולדות בממוצע פחות משני ילדים כל אחת. אם קצב לידות נמוך זה ימשך בעתיד, האוכלוסייה שם תקטן, אלא אם כן הגירעון יתמלא על ידי מהגרים.
  • תמותה. תוחלת החיים עלתה בכל רחבי העולם והיא צפויה להמשיך ולעלות. עם זאת, באפריקה ובחלקים של חצי האי ההודי התמותה עלתה. הגורם המרכזי לעליית התמותה באפריקה הוא מגיפת האיידס, שמתפשטת בקצב גדול מהצפוי וגובה קורבנות רבים.
  • הגירה. הגירה אינה משנה את גודל אוכלוסיית העולם, אבל היא עשויה לשנות במעט את פיזור האוכלוסייה באזורים השונים.
  • התפלגות הגילאים. כיום מחצית מאוכלוסיית העולם היא מתחת לגיל 27 , ולכן גם אם קצב הלידות יהיה ברמת ההחלפה של 2 לידות לאישה וקצב התמותה לא ישתנה, אוכלוסיית העולם תמשיך לגדול בגלל החלק היחסי הגבוה של צעירים לעומת זקנים. 

משפחה

מאגר הידע