שינויים בקרחונים מהווים אינדיקטור לשינויי אקלים. על פי מדידות של מאזן מסה, כמעט כל הקרחונים בראשי ההרים, ברחבי העולם כולו, נסוגים ומצטמצמים. לכך יכולות להיות השפעות חמורות על הסביבה ועל רווחת האדם, כולל אסונות טבע, אספקה של אנרגיה ומים וכלכלה. נסיגת הקרחונים משפיעה לא רק על גובה פני הים, אלא גם מאיימת על רווחתם של כשישית מאוכלוסיית העולם, התלויים בקרחונים ובשלג עונתי כמקור המים בעונות היובש.

קצב הנסיגה של הקרחונים הואץ בעשורים האחרונים. מחקר על 30 קרחונים מראה כי קצב ההפשרה השנתי עלה מ-0.4 מטרים בשנה בראשית שנות ה-90 של המאה הקודמת ל-0.7 מטרים של שווה ערך מים בשנה החל משנת 2000. קצב הנסיגה, אשר כמעט הוכפל בין העשורים, הגיע לשיא בשנים 2004 ו-2006. המגמה של המשך הצטמצמות הקרחונים עלולה להוביל להיעלמות של קרחונים (deglaciation) בהרים רבים עד לסוף המאה ה-21.

מאגר הידע