נחל הקישון הוא הגדול בנחלי צפון הארץ. אורכו של הנחל כ-70 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו משתרע על כ-1,100 קמ"ר. מקורות הנחל בשומרון, סמוך לעיר ג'נין. הקישון חוצה את עמק יזרעאל ונשפך לים במפרץ חיפה. במורד צומת העמקים מתנקזים אל הנחל כמה יובלים, החשובים שבהם הם נחל ציפורי המנקז את בקעת בית נטופה, ונחל הגדורה המנקז את מערב הרי שפרעם ואיזור קריית ביאליק. מעלה הנחל מוגדר כקטע הנחל ממקורותיו בסמוך לעיר ג'נין בשומרון ועד לכניסת נחל ציפורי, כשבעה קילומטרים מהשפך. מורד הנחל מוגדר בדרך כלל מכניסת נחל ציפורי ועד השפך לים.
 
במעלה הקישון ולאורך יובליו יש עשרות מוקדי זיהום המשפיעים באופן מתמיד או מזדמן על איכות הנחל. עיקר הזיהום מקורו במי קולחים שמקורם במתקני טיפול בשפכים בדרגות שונות. בחורף גולשים רוב המאגרים הממוקמים לאורך הנחל המכילים קולחים ובמקומם נתפסים מי שיטפונות. בנוסף לקולחים זורמים לנחל מי נגר עילי וכן מים שמקורם משפכים מהרשות הפלסטינאית, מבריכות דגים מרפתות ומשקי חי אחרים. תמלחות וזיהום תעשייתי מצויים אף הם, אך בכמות מועטה.
מורד הקישון מצוי בלב העיר חיפה, באזורי תעשייה כבדה, כבישים, תשתיות, מחלפים ושימושי קרקע נוספים, הגורמים לקיטוע רצף הנחל. מקטע נחל זה סובל מזיהום חמור מתמשך שמקורו מקולחים תעשייתיים ועירוניים. מקור הזיהום מהמפעלים הפטרוכימיים, ממפעלי הדשנים וממכוני טיהור שפכים עירוניים.
 
בתחילת שנות ה-90 של המאה העשרים גברה המודעות למצבו העגום של הנחל ולסכנות הנשקפות ממנו לאדם ולסביבה. כדי להתמודד עם הזיהום בנחל, הוקמה בשנת 1994 רשות נחל הקישון, אשר כפופה לשר להגנת הסביבה. רשות נחל קישון אחראית על 25 הקילומטרים התחתונים של הנחל.  ממצאי הדו"ח המסכם של רשות נחל הקישון לשנת 2007 מעידים על שיפור מתמשך באיכות המים במעלה הקישון לצד אירועי זיהום נקודתיים בעמק יזרעאל והזרמת שפכים לא מטופלים מהעיר ג'נין. במורד הקישון חלה הטבה ניכרת בים השנים 2001 ל-2002, אך מאז חלה הידרדרות במצבו. המים במורד הקישון מאופיינים בריכוזי נוטריינטים גבוהים, בעיקר בריכוז גבוה של חנקן, אשר אינם תואמים את התקן הסביבתי לאיכות מי נחל. ניטורים ביולוגיים מעידים כי מצבו האקולוגי של הנחל אינו יציב, ומי הנחל במצב היפר-אאוטרופי, תופעה הגורמת למצבי קיצון בריכוז החמצן המומס לאורך היממה. עם זאת, בשנים האחרונות נראים בנחל וגדותיו יותר ויותר מיני בעלי חיים וצמחים שנעדרו שנים ארוכות מהנחל.
 נחל הקישון, צילום: ירון קרוטמן,2006

נחל הקישון, צילום: ירון קרוטמן,2006 

נחל הקישון הוא עדות עגומה למצבם של חלק גדול מנחלי ישראל ושל החי והצומח המאפיינים נחלים אלו. חוקרים וזואולוגים שביקרו בארץ בראשית המאה הקודמת מתארים אוכלוסיות חי מגוונת ועשירות החיות בנחל הקישון. כיום הקישון הוא אחד הנחלים הפגועים והמזוהמים ביותר בישראל ונותרו בו ערכי טבע מעטים בלבד.

צב רך בנחל הקישון, צילום: ירון קרוטמן,2006.

צב רך בנחל הקישון, צילום: ירון קרוטמן,2006.

משאבי הוראה