חוברת בסדרת "סוגיות באקולוגיה"
מחבר: החברה האקולוגית האמריקאית
תרגום ועיבוד: קמפוס טבע באוניברסיטת תל-אביב, חורף 2005
 
תקצירי הרצאות ורשימת מינים פולשניים
חוברת תקצירי הכנס בנושא פלישות ביולוגיות במערכות אקולוגיות
ינואר 2005, אוניברסיטת בן-גוריון
 
מחבר: אוהד הצופה
מתוך: בשביל הארץ, מגזין מורשת, טבע ונוף, גיליון מס' 5, ינואר 2005

פלישת הדגים
מחברים: מנחם גורן וראובן אורטל
מתוך: בשביל הארץ, מגזין מורשת, טבע ונוף, גיליון מס' 6, מרץ 2005
 
פלישת החרקים
מחבר: אורי רול
מתוך: בשביל הארץ, מגזין מורשת, טבע ונוף, גיליון מס' 8, יולי 2005
 
מחברות: אירית שדה, מיכל ציון ואורנית ספקטור-לוי
עלון מורי הביולוגיה, גיליון מס' 172, 2005
 
מחברת: דגנית עצמון
עלון מורה הביולוגיה, גיליון מס' 172, 2005
 
מחבר: אדיב גל
מתוך: בשביל הארץ, מגזין מורשת, טבע ונוף, גיליון מס' 4, נובמבר 2004
 
מחברת: בלה גליל
מתוך: ים וחופים (חוברת בהוצאת אגף ים וחופים, המשרד לאיכות הסביבה), מאמרים 2000 


מחבר: בני שלמון
מתוך: דו"ח לטבע נולד, על מצב חיות הבר בישראל, 1999 


מחבר: דני גולני, מתוך אתר מט"ח (המאמר פורסם במקור ב"טבע הדברים", גיליון מס' 3, אפריל-מאי 1994)

מאגר הידע