קיימות הערכות שונות לגבי משאבי המים בעולם, כיוון שהן מתבססות על שיטות חישוב שונות. על פי ההערכות המקובלות על ידי ארגון הסביבה של האו"ם

  • סך כל נפח המים על פני כדור הארץ הוא 1.4 מיליארד ק"מ מעוקב.
  • מתוך כלל המים בעולם, רק כ-2.5% הם מים מתוקים - סך הכול 35 מיליון ק"מ מעוקב.
  • מתוך משאבי המים המתוקים הללו, 68%, או 24 מיליון ק"מ מעוקב, נמצאים במצב של קרח או כיסוי של שלג-עד באזורי הרים, באנטרקטיקה ובקוטב הצפוני.
  • כ-30.8%, שהם 8 מיליון ק"מ מעוקב, אגורים מתחת לפני השטח כמי תהום רדודים ועמוקים עד עומק של 2,000 מטר, כלחות של הקרקע, כמי ביצות וכשכבת אדמה קפואה. מים אלו מהווים 97% מסך כל המים המתוקים שלכאורה זמינים לשימוש האדם.
  • אגמים של מים מתוקים ונהרות מכילים בערך 0.3% מסך כל המים המתוקים בעולם - כ-105,000 ק"מ מעוקב.
  • סך כל הספקת המים המתוקים לשימוש המערכות האקולוגיות והאדם היא בערך 200,000 ק"מ מעוקב של מים, שהם בערך 1% מסך כל משאבי המים המתוקים ו-0.01% מסך כל המים על פני כדור הארץ.
מליחות היא מדד לכמות המלח המומס בגוף מים:
  • מים מתוקים מכילים כמות נמוכה של מלחים מומסים, פחות מ-0.05%.
  • מים מליחים (Brackish water) הם מים במליחות של 0.05% עד 3%. אלו מים הנוצרים בדרך כלל מערבוב של מים מתוקים עם מי ים, למשל באזור שפכיהנהרות.
  • מי ים הם בעלי מליחות של 3% עד 5%.

מקורות ומידע נוסף

מאגר הידע