רמת פליטות פחמן דו-חמצני ממשיכה לעלות

למרות מאמצים כלל-עולמיים להפחתה של פליטת פחמן דו-חמצני, רמות הפליטה ממשיכות לעלות בגלל עלייה בשימוש בדלק מחצבי.
דלק מחצבי משמש בעיקר לייצור של אנרגיה. הבעירה של הדלק המחצבי גורמת לפליטה של פחמן דו-חמצני לאטמוספרה, והגז הנפלט משפיע על אקלים כדור הארץ.
הייצור של חומרי מלט דורש לא רק השקעת אנרגיה עצומה, אלא גם משחרר פחמן דו-חמצני בשל שריפה של סידן פחמתי (קלציום קרבונט), תהליך שבסופו נוצרים סידן ופחמן דו-חמצני. תהליך זה הפך להיות המקור בעל העלייה הגדולה ביותר של פליטות פחמן דו-חמצני (עלייה של 230% מאז 1992).
מאמצים כלל-עולמיים מאז 1992 לצמצום הפליטות של פחמן דו-חמצני עדיין לא צלחו. מאמצים אלו חייבים להתחזק; אחרת המטרה של הגבלת עליית הטמפרטורה בשתי מעליות צלזיוס עד שנת 2100, כפי שסוכמה על ידי המנהיגים בוועידת קנקון בשנת 2010, סביר שלא תושג.
למעלה: סך הכול פליטות פחמן דו-חמצני לפי סוג. למטה: שינוי בפליטות פחמן דו-חמצני לפי סוג

מאגר הידע