אסונות טבע הם אירועים רבי עוצמה הנגרמים על ידי תהליכים טבעיים. אסונות הטבע גורמים לרוב לנזקים קשים לאנושות, לכלכלה ולמערכות האקולוגיות, ולכן מכונים "אסונות". 

במהלך שלושת העשורים האחרונים חלה עלייה ניכרת בתדירות של אסונות הטבע ובעוצמתם. לשם ההמחשה – מספר השיטפונות בשנת 2005 היה גדול ב-57% ממספר השיטפונות בשנת 2004, ומספר הבצורות עלה ב-47%. העלייה הדרמטית בתדירות אסונות הטבע מעלה כמה שאלות מהותיות, ובעיקר – האם קיים קשר בין גידול האוכלוסייה והתחממות האקלים העולמי לבין העלייה בתדירות אסונות הטבע?

בעשורים האחרונים מתרבות הדוגמאות הממחישות את הקשר שבין הגידול באוכלוסיית האדם והנזק הסביבתי שהאדם גורם לבין אסונות הטבע. מבין כל אסונות הטבע, פעילות האדם משפיעה בעיקר על אסונות הטבע האקלימיים – סופות, שיטפונות, גלי חום, בצורות וסופות קרח. הצפי הוא כי בעקבות שינויי האקלים העולמיים, תחול עלייה במספר אסונות הטבע במהלך המאה ה-21.

חלק גדול מהעלייה במספר אסונות הטבע המדווחים הוא כנראה כתוצאה מהשיפור במקורות המידע וכן כתוצאה מהגידול באוכלוסייה. עם זאת, אין ספק כי ישנה עלייה במספר השיטפונות וסופות הציקלון שדווח עליהם בהשוואה למספר רעידות האדמה.

הצפות בניו אורלינס בעקבות הוריקן קתרינה, 2005

הצפות בניו אורלינס בעקבות הוריקן קתרינה, 2005

בנוסף לעלייה בתדירות ובעוצמה של אסונות הטבע, חלה גם עלייה בהיקף הנזק ובמספר הנפגעים. עם העלייה בצפיפות האוכלוסייה, יותר ויותר אזורים מיושבים נפגעים מאסונות טבע. מכיוון שקצב גידול האוכלוסייה גבוה במיוחד באזורים חופיים, חלה עלייה ניכרת במספר האנשים החשופים לסכנה משיטפונות, מסופות ציקלון וטורנדו ומגלי צונאמי, ובהתאם – עלייה ניכרת במספר הנפגעים בנפש וברכוש באזורים אלה. אזורי התיישבות אחרים המועדים לפגיעות הם אזורים מישוריים המועדים להצפות או מדרונות תלולים המועדים לגלישות קרקע.


מקורות ומידע נוסף

 UNEP/GRID-Arendal, Maps and graphic library

פרק אסונות טבע מתוך One Planet Many People: Atlas of our changing environment, פרויקט של ארגון הסביבה של האו"ם (UNEP).

מאגר הידע