העלייה בריכוזו של הפחמן הדו-חמצני באוויר משנה את הכימיה של פני שטח האוקיינוסים וגורמת לעלייה ברמת החומציות (ירידה בערך ה-pH) שלהם. רמת ה-pH של האוקיינוסים ירדה מ-8.11 בשנת 1992 ל-8.06 בשנת 2007 .
 
כיום קיימת דאגה רבה שהחמצת האוקיינוסים תהייה בעלת השלכות מרחיקות לכת על האורגניזמים הימיים, ולפיכך – על הרכב החברות באוקיינוסים ובימים. שינוי שכזה עלול לפגוע במערכות אקולוגיות ובמארגי המזון של האוקיינוסים, והוא גם בעל פוטנציאל לפגוע בפעילויות אדם הקשורות לימים, כמו דיג ותיירות.
 
שוניות אלמוגים חוות טמפרטורות גבוהות ורמת חומציות גבוהה מאלו אשר היו ב-400 אלף השנים האחרונות. אם מגמה זו תימשך, שוניות האלמוגים כולן תהיינה מאוימות במחצית השנייה של המאה ה-21, ו-75% מהן תהיינה ברמות גבוהות של סיכון. העלייה בריכוז הפחמן הדו-חמצני באוקיינוס (pCO2 באיור) שנמדדה אל מול חופי הוואי, היא עקבית עם העלייה ברמת הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה שנמדדה במאונה לואה שבהוואי.
תמונה: שונית. צילום: אמיר גור

צילום: אמיר גור

מאגר הידע