חקלאות אורגנית היא חקלאות השוללת או מגבילה באופן חמור את השימוש בדשנים כימיקלים ובחומרי הדברה. החקלאות מתבססת על שילוב של יבולים ומקנה, גיוון במינים ומחזור של חומרי הזנה בחוות, ושיטות נוספות המעדיפות תהליכים טבעיים. החקלאות האורגנית התרחבה מאוד בשנים האחרונות – משטח של 110,000 קמ"ר בשנת 1999 לשטח של יותר מ-370,000 קמ"ר בשנת 2009 (עלייה של כ-240%), שטח שווה ערך לגודלה של יפן או גרמניה. למרות זאת, האחוז של החקלאות המנוהלת בשיטות המוסמכות לחקלאות אורגנית הוא פחות מ-1%.

חקלאות אורגנית

מאגר הידע