השימוש במגוון רחב של חומרי הדברה, הן בענף החקלאות והן בשימוש ביתי, מהווה איום משמעותי למאביקים. קוטלי חרקים משפיעים על מאביקים באופן ישיר בגלל הרעלה לא מכוונת, ומדבירי עשבים משפיעים עליהם בעקיפין בשל אובדן מקורות מזון, מחסה ושימושים נוספים הדרושים לקיום של חלק מאוכלוסיות החרקים. התלות הגוברת בחומרי הדברה היא בעייתית במיוחד עבור דבורי דבש מסחריות, שחשיפתן לחומרים אלו גדולה יותר מעצם תפקידן כמאביקות של גידולים חקלאיים. למרות מאמצים להעלאת המודעות בקרב החקלאים, כוורנים ממשיכים לדווח על חומרי הדברה וקוטלי עשבים ההורגים דבורים בכל שנה. ההשפעה הפיזיולוגית של חומרי ההדברה על דבורי בר ודבורי דבש ידועה (ראו מקרה בוחן), אך השפעתם על כמות התוצרת החקלאית מובנת פחות. מחקר שנערך בקנדה מצא כי אובדן של מאביקים לאחר שימוש בחומר הדברה המבוסס על זרחן אורגני, גרם לירידה ביבולי אוכמניות בהשוואה לאזורים שכנים, שבהם לא השתמשו בזרחן אורגני (ראו מקרה בוחן).
 
גם כאשר משתמשים בחומרי ההדברה כראוי, הם יוצרים סיכון מהותי למאביקים. לצערנו, במרבית המקרים משתמשים בחומרי הדברה יתר על המידה ובחוסר זהירות, מגיעים לאזורים שאינם אזור המטרה ומגדילים את רדיוס הפגיעה של חומרי ההדברה. לדוגמה, בריסוס של חומרי הדברה מהאוויר, מהירות הרוח וחוסר זהירות מצד האדם יכולים להשפיע מאוד על שטח הכיסוי הממשי של חומרי ההדברה, וכך לסכן מאביקים השוכנים בשדה החקלאי או בסביבתו. בעיה זו ממחישה את החשיבות של שטחי חיץ בשטחים חקלאיים, לא רק כבית גידול קריטי עבור מאביקים, אלא גם כאזור הגנה משימוש יתר בחומרי הדברה.
מקור: IFPRI_IMAGES

מקור: IFPRI_IMAGES


מקורות ומידע נוסף

דף זה הוא חלק מהערכה להסברת חשיבות האבקה המהווה שירות מערכת אקולוגית. הערכה פותחה על ידי ה- Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.

Online at www.esa.org/ecoservices.

תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת -http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

משאבי הוראה