תקציר הידע המדעי על האבקה:

מהי האבקה?
האבקה היא תהליך חיוני לרבייה מוצלחת ברוב הצמחים. באופן פשטני, האבקה היא העברה של גרגירי אבקה מאבקן לצלקת – של אותו פרח או בין פרחים שונים. חלק מהצמחים הם בעלי מנגנון של האבקה עצמית או שהם מואבקים על ידי הרוח, אך רוב הצמחים תלויים במאביקים – חרקים, ציפורים, עטלפים ויצורים אחרים – המעבירים את האבקה עבורם. ההתפתחות ההדדית (קו-אבולוציה) של מאביקים ושל תהליך ההאבקה היא מהפתרונות הייחודיים של הטבע לדילמת הרבייה המינית בצמחים.
פרחית אביגיל Oxythyrea abigail. נפוצה לאורך רצועת החוף. צילום: עוז ריטנר

פרחית אביגיל Oxythyrea abigail. נפוצה לאורך רצועת החוף. צילום: עוז ריטנר


מקורות ומידע נוסף

הדפים הבאים הם חלק מהערכה להסברת חשיבות אזורים לגידול ורבייה ימיים. הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America. תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב. 

אופן ציטוט הערכה:

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.

Online at www.esa.org/ecoservices.

תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.campusteva.tau.ac.il

משאבי הוראה