שטח מוגן הוא שטח מוגדר גיאוגרפית בצורה ברורה, מוכר, מיועד ומנוהל על ידי כלים יעילים חוקיים או אחרים, כדי להשיג לטווח הארוך שמירת טבע ושמירת השירותים האקולוגיים והערכים התרבותיים הנלווים. זוהי ההגדרה המקובלת ביותר על מדינות וגופים בין-לאומיים היא זו של האיגוד העולמי לשמירת טבע (World Conservation Union, IUCN). כל הנתונים המופיעים באתר משאבי הטבע תואמים להגדרה זו.
 
המטרה של שטחים מוגנים היא לקיים את כל המשאבים הטבעיים, התהליכים האקולוגיים והמקומות שהם מסתמכים עליהם. שטחים מוגנים הם כלי מפתח בהתמודדות עם משבר המגוון הביולוגי ברמה לאומית ובין-לאומית. הם אמנם מיועדים בעיקר לשמירת טבע, אך הם יכולים לשמר גם אתרים חשובים מבחינה תרבותית, למתן שינויי אקלים, לקיים הספקת מים טובים ולתרום לרווחה החברתית-כלכלית של הקהילות סביבם.
 
התפקידים של השטחים המוגנים כוללים:
  • הגנה על נופים טבעיים
  • שימור מינים ומגוון גנטי
  • מחקר מדעי
  • קיום שירותים אקולוגיים
  • הגנה על ערכי טבע ייחודיים ובולטים
  • תיירות ופנאי
  • חינוך
  • שימוש בר-קיימה במשאבי הטבע
  • שימור אתרי תרבות וקדושה
 
התפתחות השטחים המוגנים והפיכתם לחלק מהנופים היבשתיים והימיים הביאו לפיתוח כלי הממשק והניהול שלהם.
צילום: שמורת עין גדי (flickr, elibrod)

צילום: שמורת עין גדי (flickr, elibrod)

מאגר הידע