הגומצן (Bothrops jararaca) הוא נחש ארסי ממשפחת הצפעוניים. לנחשים ממשפחת הצפעוניים מנגנון הכשה מפותח הכולל שיני ארס נשלפות. הגומצן נפוץ בברזיל ובארגנטינה, ובאזורי תפוצתו הוא מהווה סכנה לאדם. הארס של הגומצן שימש מקור לפיתוח משפחת תרופות להורדת לחץ הדם.
ברדיקינין הוא אנזים מדלל דם שמייצרות חיות כחלק ממערכת ויסות לחץ הדם שלהן. אנזים נוסף במערכת הזאת הוא ACE (Angiotensin-Converting Enzyme). אנזים זה מעכב ברידיקינין והשפעתו הפוכה, כלומר הוא גורם לעלייה בלחץ הדם. המולקולה הפעילה בארס הנחש מעכבת את פעילותו של ACE ולכן מורידה את לחץ הדם. המולקולה עצמה נמצאה כבלתי-יעילה לטיפול בחולים, אולם חוקרים הצליחו לסנתז מולקולות אחרות בעלות פעילות דומה והן מהוות היום את אחת התרופות היעילות ביותר להורדה של לחץ דם.

בתמונה: Bothrops jararaca. מקור התמונה:  Wikipedia

בתמונה: Bothrops jararaca. מקור התמונה:  Wikipedia


מקורות ומידע נוסף

Sustaining Life. Editors: Chivian and Bernstein. Oxford 2008

מאגר הידע