עופות ויונקים רבים מקיימים ביניהם יחסי גומלין. מחקר מצא שבאפריקה לבדה יש לפחות 96 מיני עופות שמקיימים יחסי גומלין שונים עם לפחות 60 מיני יונקים. אחת הדוגמאות המוכרות היא של זרזירים שניזונים מחומרים שונים הנמצאים על העור של יונקים כגון צבאים והיפופוטמים. חלק מהעופות למשל מסירים מהעור של היונקים טפילים ולכלוך ולעתים גם מוצצים דם מפצעים פתוחים. הסרת הטפילים וניקיון העור מיטיבים כמובן גם עם היונקים, ולכן אלו יחסי הדדיות. מציצת דם, לעומת זאת, פוגעת ביכולת הריפוי של הפצעים, ועל כן נחשבת ליחסי טפילות.

זרזיר הבקר (Buphagus erythrorhynchus) ניזון כמעט אך ורק מליקוט של מזון מהעור של יונקים אפריקאים. מבחינת הזרזיר, יחסי הגומלין הם הכרחיים (אובליגטורים), הזרזיר מסיר מהעור גם קרציות, ולכן בעבר מקובל היה לחשוב שגם היונק נהנה מיחסי הגומלין הללו. אכן מחקר אחד גילה שהזרזירים מסוגלים להפחית את מספר הקרציות ב-99%. לעומת זאת, מחקרים אחרים גילו שהנזק שהזרזיר גורם ליונקים במציצת דם עולה על התועלת שבהסרת הטפילים. אם כך הדבר, הרי שיחסי גומלין אלו אינם הדדיות כי אם יחסים של טפילות.


מקורות ומידע נוסף

Ruggiero and Eves (1998) Bird–mammal associations in forest openings of northern Congo (Brazzaville). African Journal of Ecology 36: 183-193
Weeks (2000) Red-billed oxpeckers: vampires or tickbirds? Behavioral Ecology 11 (2):154-160
Weeks (1999) Interactions between red-billed oxpeckers, Buphagus erythrorhynchus, and domestic cattle, Bos taurus, in Zimbabwe. Animal Behaviour 58(6): 1253–1259
Dickman (1992) Commensal and mutualistic interactions among terrestrial vertebrates. Trends in Ecology and Evolution 7(6): 194-197

מאגר הידע