יערות מכסים כ-30% מהשטח היבשתי של פני כדור הארץ. למרות ירידה בקצב כריתת היערות, אזורים רבים של יערות ממשיכים להצטמצם, בעיקר בדרום אמריקה ובאפריקה. אזורים מיוערים באירופה ובאסיה, לעומת זאת, נמצאים במצב יציב ואפילו חלה עלייה בשטחם, בזכות תכניות ייעור רבות. בכל שנה (בשנים 2010-2000) כ-130,000 קמ"ר (130 מיליון דונם) של יערות הומרו לשימושים אחרים או אבדו באופן טבעי, בהשוואה ל-160,000 קמ"ר בשנה בעשור שקדם להן. אובדן היערות מוביל לא רק לאובדן של המגוון הביולוגי, אלא אחראי גם ל-12 עד 15 אחוזים של ההתחממות הגלובלית על ידי שחרור של פחמן דו חמצני לאטמוספרה ועצירה של אחסון פחמן דו-חמצני. אלפי קילומטרים רבועים של יער טרופי נכרתים מדי שנה לצורכי חקלאות או מדורדרים בגלל כריתה בלתי-אחראית ובלתי-חוקית ושימושי קרקע אחרים.

גרף: מצב היערות בעשורים האחרונים

מאגר הידע