החוקר הסקוטי אלכסנדר פלמינג (1955-1881) חקר חיידקי סטפילוקוקוס (staphylococcus). בשנת 1928 גילה פלמינג בצלחת פטרי שבה גידל את החיידקים, אזור שבו לא גדלו החיידקים. גילוי החור בתרבית החיידקים הביא לפיתוח אחת התרופות החשובות ביותר בהיסטוריה האנושית – האנטיביוטיקה. 
גידול החיידקים נמנע בזכות פטריית עובש בשם Penicillium notatum. פלמינג הבין שהפטרייה ייצרה חומר שהרג את החיידקים, והצליח לבודד ממנה את הפניצילין – האנטיביוטיקה הראשונה בשימוש האדם. 20 שנה לאחר תחילת השימוש בפניצילין הופיעו דיווחים ראשונים על חיידקים שפיתחו עמידות לאנטיביוטיקה, ומאז מדענים מחפשים ללא הרף חומרים חדשים בעלי פעילות אנטיביוטית. למרות המאמצים, עד היום נמצאו חומרים מעטים בלבד. כמו הפניצילין, רוב החומרים האלה בודדו מפטריות. תרופות נוספות מפותחות על ידי שינויים של מולקולת הפניצילין עצמה.

מקורות ומידע נוסף

Sustaining Life. Editors: Chivian and Bernstein. Oxford 2008

מאגר הידע