סדרת המצגות בנושא טבע ועיר בעולם משתנה משלימה את אתר משאבי הטבע ברשת. 

המצגות נועדו לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה. ניתן להציג את המצגת כמות שהיא או לבנות מצגת משלכם על בסיס השקופיות. מותר, ואף רצוי, לשמור את המצגת על המחשב, להפיץ לתלמידים, לעמיתים ולחברים ולבנות מהשקפים מצגות חדשות.

אנא - שמרו על זכויות היוצרים ואל תשנו אף פרט בשקופיות עצמן. אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח בחומרי המצגת.

המצגות נכתבו בתוכנת MS PowerPoint 2003 ומוצגות כאן בגרסת PDF ובגרסת PPT.

כתיבה: ד"ר יעל גבריאלי, קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

ייעוץ מדעי: פרופ' תמר דיין, ענת פלדמן, לירון גורן וערן לוין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; ענבל בריקנר-בראון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.  

משאבי הוראה