• אשרור היעד לפיו הטמפרטורה לא תעלה ביותר מ-2 מעלות עד לשנת 2100.
  • הצהרה (לראשונה) שיש צורך לכוון ליעד של 1.5 מעלות צלזיוס, כדי להגן על מדינות איים, שהן רגישות במיוחד לעליית מפלס מי הים.
  • פרסום תכנית פעולה - 186 מדינות פרסמו את תכנית הפעולה שלהן. כל תכנית כזו מכתיבה כיצד המדינות מתכוונות להפחית פליטת גזי חממה. המדינות יבחנו את תכנית הפעולה שלהן מדי 5 שנים, וינסו להעלות את היעדים שהן הציבו (אך לא יוכלו להוריד את היעדים).
  • המדינות ישאפו להגיע לאיזון מלא בפליטות פחמן במחצית השנייה של המאה ולהפסיק לחלוטין את השימוש בדלק מחצבי.
  • יגויסו 100 מיליארד דולרים מדי שנה (על ידי הלוואות ותרומות), החל משנת 2020, כדי לממן פרויקטים שיאפשרו למדינות להסתגל להשפעות של שינויי האקלים (כגון עליית מפלס מי הים ובצורות) ולהפחית את פליטת גזי החממה. סכום זה יגדל בהמשך.
  • בשנת 2025 תתקיים פגישה, שבה יוכרזו מחויבויות נוספות במטרה לסייע למדינות העניות ביותר.
  • לכל המדינות יש אחריות משותפת, אך לא שווה, להפחית את שינויי האקלים. ההבדלים בין המדינות הם בעיקר כתלות בעושרן – המדינות המתועשות מחויבות לממן את כלכלת האקלים למען המדינות העניות, ואילו המדינות המתפתחות מוזמנות לתרום על בסיס התנדבותי.
  • שקיפות – הוגדרה מערכת יעילה וחזקה יותר למעקב אחר העמידה במחויבויות, שתאפשר למדינות המתפתחות מידה מסוימת של גמישות.
  • לא רק מדינות יכולות להגן על האקלים. נערך שבוע פעילות, שבו גופי שלטון מקומיים, עסקים ובנקים הוזמנו לקחת חלק במלחמה בשינויי האקלים.
  • ההסכם יהיה פתוח לחתימה החל ב-22 באפריל והוא יכנס לתוקפו רק בתנאי שיחתמו עליו לפחות 55 מדינות, שמייצגות לפחות 55% מהפליטות.

מקורות ומידע נוסף

איור: הטמפרטורה לא תעלה ביותר מ-2 מעלות עד לשנת 2100

הטמפרטורה לא תעלה ביותר מ-2 מעלות עד לשנת 2100

איור: יגויסו 100 מיליארד דולרים מדי שנה כדי לממן פרויקטים שיאפשרו למדינות להסתגל להשפעות של שינויי האקלים

יגויסו 100 מיליארד דולרים מדי שנה כדי לממן פרויקטים שיאפשרו למדינות להסתגל להשפעות של שינויי האקלים

איור: גופי שלטון מקומיים, עסקים ובנקים הוזמנו לקחת חלק במלחמה בשינויי האקלים

גופי שלטון מקומיים, עסקים ובנקים הוזמנו לקחת חלק במלחמה בשינויי האקלים

מאגר הידע