סדרת מצגות זו משלימה את אתר משאבי הטבע ברשת. האתר והמצגות פותחו בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך והסברה.

 
המצגות נועדו לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה. ניתן להציג את המצגת כמות שהיא או לבנות מצגת משלכם על בסיס השקופיות. מותר, ואף רצוי, לשמור את המצגת על המחשב, להפיץ לתלמידים, לעמיתים ולחברים ולבנות מהשקפים מצגות חדשות.
 
אנא - שמרו על זכויות היוצרים ואל תשנו אף פרט בשקופיות עצמן. אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח בחומרי המצגת.
 
המצגות נכתבו בתוכנת MS PowerPoint 2003 ומוצגות כאן בגרסת PDF ובגרסת PPT.

המצגות נכתבו על ידי צוות קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב:

 • ניהול פרויקט: ד"ר יעל גבריאלי
 • כתיבה: ענת פלדמן, אורי רול וד"ר יעל גבריאלי
 • עיבוד איורים: דניאל לוריא
 • יועצים מדעיים: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; ד"ר שי מאירי, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.  
המצגת פותחה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך והסברה.
 
המצגת נכתבה על ידי צוות קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב:
 • ניהול פרויקט: ד"ר יעל גבריאלי
 • כתיבה: ענת פלדמן, אורי רול וד"ר יעל גבריאלי
 • עיבוד איורים: דניאל לוריא
 • יועצת מדעית: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
 
לדפדוף במצגת השתמשו בסרגל הכלים בתחתית תמונת כל מצגת.
המצגת פותחה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך והסברה.
 
המצגת נכתבה על ידי צוות קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב:
 • ניהול פרויקט: ד"ר יעל גבריאלי
 • כתיבה: ענת פלדמן, אורי רול וד"ר יעל גבריאלי
 • עיבוד איורים: דניאל לוריא
 • יועצת מדעית: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
מצגת המגוון הביולוגי בישראל
המצגת פותחה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך והסברה.
 
המצגת נכתבה על ידי צוות קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב:
 • ניהול פרויקט: ד"ר יעל גבריאלי
 • כתיבה: ענת פלדמן, אורי רול וד"ר יעל גבריאלי
 • עיבוד איורים: דניאל לוריא
 • יועצת מדעית: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
 
המצגות נועדו לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי ח

משאבי הוראה