תכנים בנושא אוזון

בשנת 1987 חתמו 183 מדינות (ובהן ישראל) על פרוטוקול מונטריאול בדבר צמצום\איסור שימוש בחומרים המדללים את שכבת האוזון. הפרוטוקול קבע לוח זמנים להפסקה ולהפחתה בשימוש בכימיקלים שפוגעים באוזון. מאז כינון הפרוטוקול ועד לשנת 2009 פחתה הצריכה של חומרים מדללי אוזון ב-98%. בתחילת שנת 2010 נאסר לחלוטין השימוש בפחמנים כלורופלואורים (CFCs).

החור באוזון הוא מונח המתאר את הידללות שכבת האוזון הסטרטוספרי. אחת הסיבות להידללות היא שימוש בחומרים מדללי אוזון: חומרים כימיים שמשתחררים לסביבה כתוצאה מפעילות האדם. בהגיעם לשכבת האוזון הם מתפרקים ומשחררים רדיקלים חופשיים של כלור או של ברום, ואלו מתקיפים את מולקולת האוזון וגורמים להתפרקותה.