אזורי רבייה וגידול ימיים – בתי גידול ימיים לאורך החופים ובאזורי הרים תת-ימיים המהווים בתי גידול בשלבי הרבייה וחממות לגידול הצעירים.
 
לפניכם ערכת הסברה בנושא של שירותי המערכת האקולוגית של אזורי גידול ורבייה ימיים. הערכה כוללת:
מקור התמונה: Flickr, Ippei & Janine Naoi
אזורי רבייה וגידול ימיים מספקים שירות חיוני גם למערכת האקולוגית של האוקיינוסים וגם לאדם:
  •  הם מאפשרים לקבוצה גדולה של יצורים ימיים לשרוד.
  • הם הכרחיים לשמירת התפקוד של מערכות אקולוגיות חופיות.
  • הם מספקים מדגה לצורכי מסחר ופנאי.
למרות זאת, אזורי רבייה וגידול ימיים הם בין בתי הגידול המאוימים ביותר על פני כדור הארץ.
מקור: Flickr, cskk
מארג החיים בחופים ובימים תלוי באזורים רבייה וגידול שמתפקדים כפעוטון לדגים, לסרטנים, לרכיכות וליצורים ימיים צעירים אחרים.

המסרים העיקריים המובאים להלן הם עובדות נבחרות על אזורי רבייה וגידול ימיים, המיועדות לקהל הכללי. אתם מוזמנים לבחור מהעובדות ולהתאימן לקהל היעד שלכם, או להשתמש בהן כמדריך למצגות. באפשרותכם להתייחס גם לדף העובדות.

חופיות להקניות עוצרות במהלך הנדידה לאכילת הביצים של סרטני הפרסה. מקור התמונה: Flickr, Paul Williams
  • אזורי רבייה וגידול ימיים הם בתי גידול שמאפשרים את שרידותם של פרטים צעירים של דגים, סרטנים, רכיכות ומינים ימיים אחרים. רבים מיצורים אלו חשובים לאדם – לדיג ולפעילויות פנאי. בתי הגידול האלה חיוניים לרבייה של מינים ימיים רבים; אם נשנה את ייעודם או נפגע בהם, היבול של מיני המסחר ירד או יחדל להתקיים.
  • אזורי רבייה וגידול ימיים הם גם חלק חשוב מיחסי הגומלין בין מערכות ימיות ויבשתיות.

הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America.
תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.

אופן ציטוט הערכה

Ecological Society of America. 2010. Communicating Ecosystem Services Toolkit: Marine Nurseries Tool kit. Online at www.esa.org/ecoservices. תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery
 

משאבי הוראה