שטח חקלאות הוא כל שטח המשמש לעיבוד של יבולים חקלאיים, כולל גידולם של חיות משק (איגוד המזון והחקלאות העולמי, FAO). שטחי החקלאות מתפרשים על פני כ-15 מיליון קמ"ר, שהם כ-24% מהשטח היבשתי של כדור הארץ.  
בניגוד למערכות אקולוגיות אחרות, אשר נוצרו בתהליכים טבעיים במהלך מיליוני שנים, שטחי החקלאות הם אזורים בעלי תנאים ייחודיים שנוצרו על ידי האדם (מבלי להביא בחשבון את ההשפעה שיש לאדם על המערכות הטבעיות). 
המאפיינים העיקריים של שטחי חקלאות הם:
  • שליטה בגידולים, המאפשרת יצירה של שטחי גידול אחיד – מונוקולטורה, בניגוד למערכות אקולוגיות טבעיות המכילות מאות ואלפי מינים של צמחים ובעלי חיים. מיני הצמחים הדומיננטיים בשטחי החקלאות הם אורז, חיטה, שעורה ותירס.
  • הגדלת פוריות הקרקע באמצעות דישון כימי והשקיה, המאפשרת לגדל גידולים חקלאיים באזורים שבדרך כלל אינם פוריים, כמו למשל מדבריות.
  • שליטה במזיקים (עשבים, חרקים ומחלות).

יצירת תנאים ייחודיים באזורים שונים בעולם מאפשרת לנו לגדל מגוון רב ומגוון של גידולים חקלאיים: גידולים שנתיים כמו חיטה, אורז, כותנה, תירס וירקות; יבולים הנקצרים לאחר יותר משנת גידול אחת כמו קנה סוכר, בננות ואננסים; וגידולים רב-שנתיים כמו קפה, תה, גפנים, זיתים, דקלים, קקאו, קוקוסים, תפוחים ואגסים.

המהפכה החקלאית – תהליך שהחל לפני 10,000 שנים, ובמהלכו הפכה החברה האנושית מחברה של ציידים-לקטים לחברה חקלאית-יצרנית. בני האדם החלו לגדל צמחים ובעלי חיים, וכך עברו מאורך חיים של נדודים לאורך חיים ישיב. האדם החל לשלוט בגידולם של בעלי חיים וצמחים אחרים, להרבות אותם בהתאם לצרכיו ולהרחיב את גבולות תפוצתם. 

המהפכה הירוקה  – מהפכה נוספת בחקלאות שהתרחשה במדינות המתפתחות, ובעיקר באסיה, בין שנות ה-40 וה-60 של המאה ה-20. בזכות שימוש בזנים חדשים והכנסת טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות, הצליחו להגדיל במדינות אלה את יבול הדגנים ולצמצם את היקף הרעב בעולם.

מפה עולמית עם מערכות אקולוגיות מעובדות

קיומו של האדם ורווחתו תלויים במגוון הביולוגי ובשירותים שהמערכות האקולוגיות מספקות.

המערכות האקולוגיות ברחבי העולם הן התוצר של יחסי הגומלין בין המגוון הביולוגי המתקיים בהם לבין המים, הקרקע והאקלים באותו המקום. המערכת האקולוגית יכולה להיות קטנה מאד, כמו למשל מכלול היצורים והתנאים בעץ מסוים או רחבים ומקיפים כמו למשל האוקיינוס הארקטי. 


מאגר הידע