האבקה – שירות מערכת אקולוגית חיוני לאדם לקיומו ולרווחתו.
האבקה – תהליך העברת גרגירי אבקה מפרח לפרח לשם יצירת פירות וזרעים – היא תהליך חיוני לבריאות האקולוגית ולרווחה החברתית. חלק מהפרחים הם בעלי מנגנון של האבקה עצמית או שהם מואבקים על ידי הרוח, אך למעלה מ-70 אחוזים מהצמחים בעלי הפרחים זקוקים לעזרת בעלי חיים כדי לייצר פירות וזרעים. ליצורים אלו ושירותי האבקה שהם מספקים השפעה מכרעת לא רק על בריאות המערכת האקולוגית אלא גם על היבטים רבים של רווחת האדם, כגון: מחירי הפרות והירקות.
 לפניכם ערכת הסברה בנושא של שירותי המערכת האקולוגית של האבקה.

הערכה כוללת:

צילום: עוז ריטנר

צילום: עוז ריטנר

פרחית אביגיל Oxythyrea abigail. נפוצה לאורך רצועת החוף. צילום: עוז ריטנר

האבקה היא תהליך חיוני לרבייה מוצלחת ברוב הצמחים. באופן פשטני, האבקה היא העברה של גרגירי אבקה מאבקן לצלקת – של אותו פרח או בין פרחים שונים. חלק מהצמחים הם בעלי מנגנון של האבקה עצמית או שהם מואבקים על ידי הרוח, אך רוב הצמחים תלויים במאביקים – חרקים, ציפורים, עטלפים ויצורים אחרים – המעבירים את האבקה עבורם. ההתפתחות ההדדית (קו-אבולוציה) של מאביקים ושל תהליך ההאבקה היא מהפתרונות הייחודיים של הטבע לדילמת הרבייה המינית בצמחים.

אנשים רבים בשומעם את המילה האבקה חושבים על אלרגיות, אבל האבקה – תהליך העברת גרגירי אבקה מפרח לפרח לשם יצירת פירות וזרעים – היא תהליך חיוני לבריאות האקולוגית ולרווחה החברתית. חלק מהפרחים הם בעלי מנגנון של האבקה עצמית או שהם מואבקים על ידי הרוח, אך למעלה מ-70 אחוזים מהצמחים בעלי הפרחים זקוקים לעזרת בעלי חיים כדי לייצר פירות וזרעים.  מאביקים קיימים במגוון גדלים וצורות. לפחות 200,000 מינים של חסרי חוליות, כמו דבורים, עשים, פרפרים, חיפושיות וזבובים, משרתים כמאביקים ברחבי העולם.
מקור התמונה: John Clift's, flickr
האבקה מתרחשת בבתי גידול שתומכים בקיומם של המאביקים ושל הצמחים שאותם הם מאביקים. כל פיסת קרקע, מגינה עירונית קטנה ועד לשטחי טבע נרחבים, יכולה לתרום לפסיפס בתי הגידול. 

אסטרטגיות מפתח לתחזוק שירותי ההאבקה כוללות שיקום של בתי גידול פגועים, הגנה על בתי גידול קיימים מלחצי פיתוח ושימוש בחומרי הדברה ידידותיים למאביקים. זיהוי של בתי גידול היוצרים מסדרונות אקולוגיים ושימורם חשוב להגנה של מאביקים נודדים.

יהיה אשר יהיה השטח שאותו אתם מטפחים, יש כמה אמצעים קלים לביצוע המאפשרים הגנה על מאביקים ושמירה על שירותי ההאבקה של מערכת:

המסרים העיקריים המובאים להלן הם סדרה של עובדות על האבקה. אתם מוזמנים לבחור מהעובדות ולהתאימן לקהל היעד שלכם, או להשתמש בהן כמדריך למצגות בנושא.

צילום: עוז ריטנר
 
שירותי האבקה לגידולים במחוז יולו בקליפורניה
תרומתם של מאביקי בר להאבקת גידולים חקלאיים זכתה להתעלמות ולחוסר הערכה במשך שנים רבות.
בומבוס האדמה. צילום: עוז ריטנר
הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America.
תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.
 
אופן ציטוט הערכה:
Ecological Society of America. 2010. Communicating Ecosystem Services Toolkit: Marine Nurseries Tool kit. Online atwww.esa.org/ecoservices. תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011.

הערכה פותחה על ידי ה-Ecological Society of America. 
תרגום הערכה ועיבודה: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב. 

אופן ציטוט הערכה

Ecological Society of America. 2008. Communicating Ecosystem Services Pollination Toolkit.
תרגום ועיבוד: קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב, 2011. ברשת - http://earthweb.tau.ac.il/?cmd=gallery.388

משאבי הוראה