• אזורי רבייה וגידול ימיים הם בתי גידול שמאפשרים את שרידותם של פרטים צעירים של דגים, סרטנים, רכיכות ומינים ימיים אחרים. רבים מיצורים אלו חשובים לאדם – לדיג ולפעילויות פנאי. בתי הגידול האלה חיוניים לרבייה של מינים ימיים רבים; אם נשנה את ייעודם או נפגע בהם, היבול של מיני המסחר ירד או יחדל להתקיים.
  • אזורי רבייה וגידול ימיים הם גם חלק חשוב מיחסי הגומלין בין מערכות ימיות ויבשתיות. הם מקור המזון שמקיים את המגוון הביולוגי של האוקיינוסים ותומך במספר רב של מיני עופות, יונקים ובעלי חיים אחרים.
  • שמירת הטבע התמקדה עד כה בבתי גידול כריזמטיים ובולטים – אזורים יפים עם מגוון גדול של מינים. דיונים של השנים האחרונות הדגישו את הצורך בפרדיגמה אחרת, כזו שממקדת את תשומת הלב באזורים שמספקים מגוון רחב של שירותי מערכת אקולוגית. אזורי רבייה וגידול ימיים, במיוחד אלו שנמצאים מחוץ לביצות, יערות מנגרובים או שוניות, נכנסים לקטגוריה הזאת כאזורים בעלי עדיפות גבוהה להגנה.
  • בית גידול ימי או חופי יכול להיחשב כאזור רבייה וגידול ימי אם צפיפות הפרטים הצעירים שבו גדולה מאשר בבית גידול אחר, ואם יש לו יתרונות שתורמים לשרידות של הפרטים הצעירים. שפכי נהרות עשירים באזורי רבייה וגידול חשובים במיוחד, אבל בתי גידול לצעירים יכולים להימצא גם ביערות מנגרובים, בכרי עשב ים, בשוניות של צדפות או של אלמוגי אבן, בהרים תת-ימיים ואפילו באזורים יציבים באוקיינוס כמו ים סרגאסו.
חופיות להקניות עוצרות במהלך הנדידה לאכילת הביצים של סרטני הפרסה. מקור התמונה: Flickr, Paul Williams

חופיות להקניות עוצרות במהלך הנדידה לאכילת הביצים של סרטני הפרסה. מקור התמונה: Flickr, Paul Williams

נחל הקישון הוא הגדול בנחלי צפון הארץ. אורכו של הנחל כ-70 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו משתרע על כ-1,100 קמ"ר. מקורות הנחל בשומרון, סמוך לעיר ג'נין. הקישון חוצה את עמק יזרעאל ונשפך לים במפרץ חיפה. במורד צומת העמקים מתנקזים אל הנחל כמה יובלים, החשובים שבהם הם נחל ציפורי המנקז את בקעת בית נטופה, ונחל הגדורה המנקז את מערב הרי שפרעם ואיזור קריית ביאליק. מעלה הנחל מוגדר כקטע הנחל ממקורותיו בסמוך לעיר ג'נין בשומרון ועד לכניסת נחל ציפורי, כשבעה קילומטרים מהשפך.
בליז. יערות מנגרובים, כרי עשב ים ושוניות אלמוגים יכולים להיות מחוברים זה לזה. הגנה על המנגרובים וכרי העשב מעלים את כושר ההתאוששות של שוניות האלמוגים. מקור התמונה: Jason Valdez, UNEP/GRID-Arendal
האוקיינוס הוא מקום גדול ומסוכן ליצורים ימיים צעירים. עם זאת, לא כל החלקים של האוקיינוס זהים – חלק מהמקומות הם בעלי ערך מיוחד ביכולתם להגדיל את יכולת ההישרדות של היצורים הקטנים וחסרי ההגנה האלה. אזורי הגידול והרבייה הם בדיוק אזורים שכאלו.
מקור התמונה: http://ccma.nos.noaa.gov/ecosystems/estuaries
בסביבה הימית כל בתי הגידול מחוברים זה לזה, והמחבר העיקרי הוא המים. עם זאת, חלק מבתי הגידול מחוברים בצורה הדוקה יותר, למשל שוניות אלמוגים. במשך שנים נחשבו שוניות האלמוגים המגוונות והעשירות כישות שמתקיימת בפני עצמה: מערכת אקולוגית יצרנית ביותר עם חומרי הזנה חיוניים שכלואים בחברה הביולוגית המורכבת של השונית עצמה. כיום ברור שחלק מאזורי הגידול של מאכלסי השונית הצעירים נמצאים לא בשונית עצמה, אלא דווקא בכרי עשב ים, ביערות מנגרובים ובהרים תת-ימיים המרוחקים מהשונית.
השפעת האדם הצפויה באזורים חופיים. מקור האיור: Human impact in the coastal zones,UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library, http://maps.grida.no/go/graphic/human-impact-in-the-coastal-zones

אזורי גידול ורבייה בעולם כולו מדורדרים בקצב מהיר, ורבים כבר אבדו לגמרי. לעיתים האובדן טבעי (למשל בגלל הוריקנים ושינויי אקלים שמתרחשים באופן טבעי), אך לרוב ההשפעות הן מעשה ידי אדם. השפעות האדם הן ישירות, כמו למשל במקרה של ייבוש בתי גידול לחים, או עקיפות, למשל הטיה של זרימת המים המתוקים משפכי נהרות או הרעלה של בעלי חיים ממקורות זיהום יבשתיים.

במסגרת תכנית "Clean & Green" באינדונזיה נוקו עשרות חופים מפסולת המהווה אחד האיומים הסביבתיים העיקריים במדינה. מקור התמונה: Lawrence Hislop, UNEP/GRID-Arendal

הסוגיה של השפעת האדם על אזורי הגידול לצעירים היא מורכבת ומערבת לא רק גורמי השפעה רבים ומגוונים הפועלים יחדיו, אלא גם השפעות שמצטברות במהלך הזמן. לרוע המזל, לרוב אנו מגיבים להשפעות כאלו על מערכות טבעיות רק לאחר שהנזק כבר נעשה – ובדרך כלל התגובה שלנו מצומצמת מדי ומאוחרת מדי. בדומה למשל על אווזת הזהב, אנו עלולים להתחרט על ההרס שגרמנו לבתי הגידול רק לאחר שהשירותים האקולוגיים שלהם יאבדו.

 

משאבי הוראה