סדרת מצגות זו פותחה כחלק מסדרת מערכי הוראה לתלמידי בית הספר על נחל שחמון, אילת.
המצגות נועדו לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה. מותר, ואף רצוי, להפיץ את המצגת לתלמידים, לעמיתים ולחברים.

© ניתן לעשות במצגת שימוש חוזר שלא למטרות רווח. אנא - שמרו על זכויות היוצרים. יש להקפיד על אזכור שמות יוצרי התכנים והתמונות.
אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח בחומרי המצגת.

ייזום הפרויקט: רונה שפירא, היחידה הסביבתית, עיריית אילת
פיתוח התכנים: קמפוס טבע אוניברסיטת תל אביב 
• ניהול צוות הפיתוח: 
ד"ר יעל גבריאלי
• כותבים: תמר מרכוס, ענת פלדמן, טל לבנוני, ד"ר יעל גבריאלי
• עריכה לשונית: ענת פלדמן

לדפדוף במצגת השתמשו בסרגל הכלים בתחתית תמונת כל מצגת. לצפייה במסך מלא לחצו על הכפתור הימני בסרגל הדפדוף.

מצגת זו היא הראשונה בסדרת מערכי הוראה על נחל שחמון, אילת.
המצגת נועדה לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה. מותר, ואף רצוי, להפיץ את המצגת לתלמידים, לעמיתים ולחברים.
 
© ניתן לעשות במצגת שימוש חוזר שלא למטרות רווח. אנא - שמרו על זכויות היוצרים.
יש להקפיד על אזכור שמות יוצרי התכנים והתמונות.
אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח בחומרי המצגת.
 
לדפדוף במצגת השתמשו בסרגל הכלים בתחתית תמונת כל מצגת. לצפייה במסך מלא לחצו על הכפתור הימני בסרגל הדפדוף.
 
 
מצגת זו היא השנייה בסדרת מערכי הוראה על נחל שחמון, אילת.
המצגת נועדה לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה. מותר, ואף רצוי, להפיץ את המצגת לתלמידים, לעמיתים ולחברים.
 
© ניתן לעשות במצגת שימוש חוזר שלא למטרות רווח. אנא - שמרו על זכויות היוצרים.
יש להקפיד על אזכור שמות יוצרי התכנים והתמונות.
אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח בחומרי המצגת.
 
לדפדוף במצגת השתמשו בסרגל הכלים בתחתית תמונת כל מצגת. לצפייה במסך מלא לחצו על הכפתור הימני בסרגל הדפדוף.
 
 
מצגת זו היא השלישית בסדרת מערכי הוראה על נחל שחמון, אילת.
המצגת נועדה לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה. מותר, ואף רצוי, להפיץ את המצגת לתלמידים, לעמיתים ולחברים.
 
© ניתן לעשות במצגת שימוש חוזר שלא למטרות רווח. אנא - שמרו על זכויות היוצרים.
יש להקפיד על אזכור שמות יוצרי התכנים והתמונות.
אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח בחומרי המצגת.
 
לדפדוף במצגת השתמשו בסרגל הכלים בתחתית תמונת כל מצגת. לצפייה במסך מלא לחצו על הכפתור הימני בסרגל הדפדוף.
 
 
מצגת זו היא הרביעית בסדרת מערכי הוראה על נחל שחמון, אילת.
המצגת נועדה לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה. מותר, ואף רצוי, להפיץ את המצגת לתלמידים, לעמיתים ולחברים.
 
© ניתן לעשות במצגת שימוש חוזר שלא למטרות רווח. אנא - שמרו על זכויות היוצרים.
יש להקפיד על אזכור שמות יוצרי התכנים והתמונות.
אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח בחומרי המצגת.
 
לדפדוף במצגת השתמשו בסרגל הכלים בתחתית תמונת כל מצגת. לצפייה במסך מלא לחצו על הכפתור הימני בסרגל הדפדוף.
 
 

משאבי הוראה