מטרות השיעור
 • התלמידים יבחנו את מושג ה קיימות ואת שלושת המרכיבים העיקריים שלה – כלכלה, סביבה וחברה.
 • התלמידים יזהו ויבחנו פעילויות של יחידים (למשל מזון שאוכלים), עסקים (למשל פיתוח מוצר מזון חדש) וממשלה (למשל הגבלת מחיר לגבי מוצרי מזון מסויימים).
 • התלמידים יקבעו את מידת הקיימות של הפעילויות האלה על סמך אמות מידה הכוללות השפעה על הכלכלה, על הסביבה ועל החברה.
 • התלמידים יבדקו האם אפשר לשנות פעילות לא מקיימת למקיימת.
הפעילות
התלמידים מגדירים את מושג הקיימות ודנים בשלושת המרכיבים העיקריים של קיימות – כלכלה, סביבה וחברה.
הדפים העיקריים באתר משאבי הטבעמשך הפעילות
140 דקות
גיל
י'-י"ב
תחומי הדעת
מדעים, ביולוגיה, מדעי הסביבה, גיאוגרפיה, כלכלה
מיקום הפעילות
כיתה וחצר בית ספר  
ציוד וחומרים
 1. דף מידע – מרכיבים של קיימות.
 2. כרטיסיות דביקות בשלושה צבעים שונים – לפחות כרטיס מכל צבע לתלמיד.
 3. שרטוט דיאגרמת וואן על דף גדול.
מושגי יסוד
 • קיימות
 • שלושה מרכיבים של קיימות – כלכלה, סביבה וחברה
 

מהלך הפעילות

חלק א' – היכרות עם המשחק (40 דקות, דיון בכיתה)
 
 • חזרו עם התלמידים על מושג הקיימות.
 • בקשו מהם לנתח מהם צורכי האדם ולדון בקונפליקטים שיכולים להיווצר בהגשמת הצרכים האלה (למשל צורך באוויר נקי לעומת צורך לנסוע ממקום למקום). 
 • דונו בשלושת המרכיבים של קיימות: סביבה, כלכלה וחברה.
 • הסבירו שכאשר בודקים אם מוצר מסוים או אורח חיים מסוים הוא מקיים, בודקים את כל שלושת המרכיבים: סביבה, כלכלה וחברה. 
 • הסבירו לתלמידים מהי דיאגרמת וואן. 
 • הסבירו לתלמידים שבמהלך הפעילות הם ינתחו את מידת הקיימות של פעילויות מחיי היום-יום או של מוצרים שבשימושם, על פי הקטגוריות האלה: פעילויות שלהם, פעילויות של עסקים שהם במגע איתם, ופעולות ממשלה שמשפיעות עליהם.
 • לפני החלוקה לקבוצות, בחרו פעילות אחת, למשל הגעה לבית הספר, ונתחו אותה עם הכיתה כולה. נתחו את מידת הקיימות על פי שלושת המרכיבים.
 
 
חלק ב' – הפעילות (60 דקות, בקבוצות)
 
 • חלקו את הכיתה לקבוצות של שלושה-ארבעה תלמידים, ותנו לכל קבוצה אחת מהקטגוריות – פעילות אישית, מוצרי תעשייה ושירותים או החלטות ממשלה.
 • בקשו מהם להכין רשימה של פעילויות הקשורות לקטגוריה שלהם.
 • בקשו מהם לבחור שתי פעילויות מתוך הרשימה.
 • בקשו מהם להניח את הכרטיסיות הדביקות על דיאגרמת וואן באזור שבו הם חושבים שהפעילות מתאימה ביותר, בתלות האם הפעילות מקיימת מבחינה כלכלית, חברתית או סביבתית. אם פעילות מקיימת הן במבחינה חברתית והן מבחינה כלכלית, עליהם להניח את הכרטיסייה בחלק החופף. אם הפעילות אינה מקיימת מכל בחינה, עליהם להניח את הכרטיסייה מחוץ לדיאגרמה.
 • בקשו מכל קבוצה להסביר לכיתה ולנמק כיצד הם החליטו היכן להניח את הכרטיסיות.
 • סכמו בהתייחס לשאלות:

 

שאלות בנושא סביבה

  • האם הפעילות משתמשת בכמות מועטה של אנרגיה? האם המשאבים מתחדשים?
  • האם הפעילות יכולה להתבצע ללא פגיעה בבעלי חיים או בצמחים?
  • האם הפעילות משפרת את איכות האוויר, המים והקרקע במקום לזהם או לשחוק אותם?
  • האם הפעילות משתמשת במשאבים בקצב שמאפשר להם להתחדש?
  • האם הפסולת הנוצרת מהפעילות ניתנת למחזור?
  • האם הפעילות יוצרת כמות פסולת מועטה?
  • האם הפעילות תורמת לשימור משאבי הטבע?

 

שאלות בנושא חברה
  • האם הפעילות תורמת לאיכות החיים של האנשים? 
  • האם הפעילות משפיעה באופן חיובי על התרבות?
  • האם האנשים הקובעים את מדיניות הפעילות מחליטים החלטות באופן הוגן ודמוקרטי?
  • האם הפעילות שוויונית, או במילים אחרות – האם היא מציעה אפשרויות והזדמנויות באופן שוויוני?

 

שאלות בנושא כלכלה
  • האם לפעילות יש השפעה כלכלית חיובית?
  • האם הפעילות מספקת מקום עבודה בעל משמעות ומספק לאנשים?
  • האם הפעילות תורמת להתפתחות הכלכלית של החברה?
  • האם כל האנשים נשכרים מהפעילות במידה שווה, או שכמה אנשים נשכרים על חשבונם של אנשים אחרים?

 

שאלות בנושא קיימות
  • האם הפעילות יכולה להתבצע מבלי לגרום נזק בשלושת התחומים (כלכלה, סביבה, חברה)?
  • האם הפעילות יכולה להתבצע כך שלאנשים בעתיד תהייה האפשרות לבצע אותה כמו שיש לאנשים כיום?

 

חלק ג' – סיכום (30 דקות, דיון כיתתי)
 
דונו עם התלמידים בשאלות הבאות:
 • אם מישהו שואל אותך מה המשמעות של קיימות, כיצד היית מגיב?מהם הקשיים? מה קל יותר להסביר?
 • בבחינה של מידת הקיימות, האם מרכיב אחד הוא בעל משקל מכריע יותר מהאחר? לדוגמה, האם אתם חושבים שדאגה לסביבה חשובה יותר מדאגה לכלכלה או לחברה?
 • האם אפשר למדוד כל דבר שאנו עושים בכלים של קיימות? אילו פעילויות קשה במיוחד למדוד בכלים אלו?

בחרו פעילות אחת שאינה מקיימת והסבירו כיצד אפשר להפוך אותה למקיימת יותר?

 
 
מחנכים מוזמנים לעשות שימוש שלא למטרות רווח במערך פעילות זה.

משאבי הוראה